sąd

Co może zająć komornik?

Komornik Opole to funkcjonariusz władzy publicznej, który w ostateczności dąży do ściągnięcia należności z majątku dłużnika dla wierzyciela. Egzekucja Komornicza Egzekucja komornicza ma na celu ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności dla wierzyciela. Należy pamiętać o tym, że komornik sam…

Rozprawa sądowa i obrona sądowa

Polska jest krajem, w którym rygorystycznie podchodzi się do kwestii związanych z łamaniem prawa. Może wydawać się, że wiele osób pozostaje bezkarnych – tak się dzieje jednak w nielicznych przypadkach i w niejasnych okolicznościach. Zwykle za popełnione przestępstwo będziemy musieli swoje „odsiedzieć”….

Czy rozwód to najlepsze rozwiązanie?

Czasem nasze życie nie do końca układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Wówczas zmuszeni jesteśmy do podejmowania decyzji, które w niektórych przypadkach mogą być bardzo trudne. Należy również pamiętać, że wiele z nich będzie miało bezpośredni wpływ na nasze dalsze…

Konsekwencje niespłacania kredytu

Każdy z nas bez wątpienia chce uniknąć wszelkich konsekwencji prawnych, które mogą w wielu przypadkach być bardzo nieprzyjemne. Mogą być one przyczyną wielu spraw związanych między innymi z popełnionym przestępstwem, czy też niewywiązaniem się z konieczności spłacenia jakiegoś długu. Szczególnie…

Obrona sądowa, czyli jak uniknąć kary

W naszym życiu może dochodzić do bardzo wielu różnych sytuacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej. Wiele osób deklaruje się, że nigdy nie będzie miało problemów z prawem, bo żyją zgodnie z zasadami społecznymi. Jednak nigdy nie wiemy co…

Problemy prawne i prawnicy

Ciągłe zmiany w prawie i kodeksie powodują, że wiele osób zarówno prywatnych jak i tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, nie jest w stanie nadążyć za nimi. Jest to spowodowane głównie ilością spraw, które musimy codziennie załatwić. Może to być…