Finanse i biznes Reklama i marketing

Czym różni się marketing w korporacji od marketingu w małej firmie?

Mimo że możliwości małych firm są nieporównywalne do możliwości korporacji, to oba te podmioty działają przecież w tym samym otoczeniu rynkowym  i konkurują o tych samych klientów. Dlatego właśnie wszelkie działania marketingowe nie powinny się różnić bez względu na wielkość firmy.

Przede wszystkim należy pamiętać, że każda, nawet największa korporacja była kiedyś małą firmą, często założoną przez rodzinę czy kolegów i to dzięki sprawnemu zarządzaniu i reklamie odniosła sukces. Marketing firmie (bez względu na jej rozmiary, zasięg czy branże w jakiej funkcjonuje) powinien  opierać się o klasyczną już koncepcję 5P, która w przełożeniu na polski definiowana jest jako produkt, cena, miejsce, promocja, ludzie. Każdy z tych elementów musi być traktowany w ujęciu strategicznym, czyli musi być zaplanowany, planowo wdrożony, kontrolowany i modyfikowany w zależności od efektów wdrożenia.

olympus (sxc.hu)
olympus (sxc.hu)

Jeśli skupimy się wyłącznie na działalności promocyjnej to należy pamiętać, że środki małej firmy raczej uniemożliwiają prowadzenie kampanii marketingowych na taką skalę, która jest standardem dla korporacji. MSP skupiać muszą się na działaniach najbardziej efektywnych czyli przynoszących najlepsze skutki w przeliczeniu na koszty oraz po uwzględnieniu upływu czasu. Dlatego najczęściej są to działania z zakresu SEM/SEO oraz aktywność na portalach społecznościowych. Aby móc liczyć na rozpoznawalność na rynku nie można pominąć również stanowiącego zwykle trzon marketingu korporacji brandingu. Poza samą promocją niezwykle ważne jest też odpowiednie zarządzanie kadrą pracowniczą, bo to lojalni i wykwalifikowani pracownicy stanowią o sukcesie firmy, dlatego tak ważne jest inwestowanie w różnego rodzaju szkolenia podnoszące ich kwalifikacje.