Finanse i biznes

Plagiat

Rekuperacja Warszawa to nie tylko słowo używane przy ponownym wykorzystaniu energii elektrycznej.  Zaryzykować można stwierdzeniem, że prawie wszystko co zostaje ponownie użyte jest rekuperacją.  Nie mylmy jednak tego słowa z kopia czy z plagiatem, ponieważ kopia choć jest słowem neutralnym i nieco semantycznym to przy jego użyciu w odniesieniu do czegoś nie będzie brzmieć pozytywnie. Podobnie jest z plagiatem, które jest słowem nacechowanym wyłącznie negatywnie.

Dlaczego można właśnie w ten sposób rozróżnić te trzy słowa, chociaż pozornie opisują dosłownie to samo? Ponieważ plagiat w dosłownym tłumaczeniu to  nagięcie praw autorskich czyli innymi słowy skopiowanie cudzego utworu wraz z przypisaniem sobie do niego własnych praw oraz autorstwa. Dodatkowo plagiat charakteryzuje się tym, że osoba, która kopiuje nie swój utwór nie przyznaje się do tego. Twierdząc, że jest to jego wytwór intelektualny. Najczęściej plagiatami są: prace magisterskie, obrazy, grafiki, fotografie oraz piosenki.

Przekładając to na język nieco prostszy jest to kradzież czyjegoś utworu lub pomysłu. Osoba, która dokonuje plagiatu to plagiator. Nie zawsze jednak plagiat może naruszać prawa majątkowe, chociaż każda kradzież czyjej wartości intelektualnej jest kradzieżą praw osobistych, które są przestrzegane również w Polsce.

sxc.hu
sxc.hu

Najtrudniejsze w definicji plagiatu jest to, że wszystko to co jest już kiedyś było. Dzisiejsza moda w sztuce, literaturze czy muzyce to zaczerpnięte inspiracje z przed kilku lat czy wieków. Dlatego tez nie można powiedzieć, że to co jest dziś jest czymś oryginalnym.  Jednak przy dochodzeniu o plagiat za punkty wspólne bierze się wersje dzisiejsza oraz tę, która jest teoretycznie plagiatem. W takich przypadkach nigdy nie odnosimy się do przeszłości.