Motoryzacja i transport

Co daje recykling katalizatorów?

Ogromna liczba samochodów wymaga odpowiednich sposobów na oczyszczanie spalin, aby nie zatruć całego środowiska. To zadanie spełniają katalizatory, które jednak po pewnym czasie się zużywają. Wtedy poddaje się je recyklingowi. Jaki jest cel recyklingu katalizatorów i dlaczego warto poddać katalizatory recyklingowi?

Cel recyklingu

Katalizatory mają w sobie pallad, rod i platynę, czyli metale szlachetne, które są niezbędne w procesie oczyszczania spalin ze szkodliwych związków chemicznych. Zużyty lub uszkodzony katalizator nie spełnia już tego zadania, ale ciągle znajduje się w nim dużo metali szlachetnych. Celem recyklingu jest odzyskanie tych metali szlachetnych przez skup katalizatorów Oława, aby można je było użyć ponownie.

Czy warto?

Recykling katalizatorów jest procesem kosztownym i wymagającym, niezależnie od sposobu jaki wybierzemy. Jednak należy zaznaczyć, że wysoki koszt recyklingu jest niewielki w porównaniu z kosztami wydobycia rud metali szlachetnych. Dla porównania, do wytworzenia jednego kilograma platyny potrzeba 150 ton rudy platyny, wydobytej z głębokości kilometra. Dla takiej samej ilości platyny należy poddać recyklingowi około 300 katalizatorów. Jest to nie tylko bardziej opłacalne, ale również pozytywne dla środowiska.